Original Möbellack halvblank

Artikelnummer 5210158

Produktinformation


Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Obehandlat trä stryks 2-3 ggr beroende på träets sugförmåga. Slipa lätt med ett fint sandpapper mellan strykningarna. Tidigare lackerat trä rengörs, mattslipas och stryks 1-2 gånger. Lackera inte under +10 ºC.